Geschiedenis Reddingsbrigade Renkum

BELANGRIJK!

Vanwege omstandigheden is er vanaf 1 juni 2019 een ledenstop. Binnenkort meer informatie op onze site, blijf hiervoor onze site in de gaten houden!

De geschiedenis van Reddingsbrigade Renkum

In 1970 is dhr. R. van de Kaa in Renkum in het zwembad komen werken. Daar organiseerde hij in vakanties verschillende activiteiten waaronder het afzwemmen van brevet a en b van de KNBRD.

Op een bepaald moment wilde dhr. R. van de Kaa dat meer mensen de mogelijkheid kregen om opgeleid te worden tot zwemmend redder.

Dhr. R. van de Kaa ging op zoek naar mensen die hem wilde helpen met het vormen van een bestuur. Al snel waren er meerdere mensen welke wel wat in zijn idee zagen waarvan er nu enkele nog steeds lid zijn en nog iedere week zwemmen.

In de reglementen van de KNBRD staat dat er per gemeente slechts één brigade mocht zijn. Daarop nam men contact met de brigade in Oosterbeek. Deze maakte geen bezwaar tegen de brigade Renkum maar wel dat Renkum zelfstandig zouden gaan werken, zij verplichten ons dan ook om zelfstandig onder hun vlag te gaan draaien. Wij kregen geen toelage maar moesten ons zelf gaan bedruipen.

In overleg met de directie van het zwembad hadden wij een goede afspraak gemaakt n.l. alleen het eerste jaar betaalde de leden hun toegang aan het bad, zo liep de brigade geen risico de badhuur niet te kunnen betalen, daarna betaalde de leden verder een jaarcontributie.

Op 1 september 1976 was het dan zo ver de ORRB (Oosterbeekse Renkumse Reddings Brigade) zou worden opgericht in zaal de Spreng bij de Gereformeerde Kerk.

Het bestuur bestond uit:

  • Technisch leider
  • Secretaresse
  • Penningmeester
  • Leden

Er was geen voorzitter want wij waren toen nog een onderdeel van Oosterbeek.

Van de KNBRD kregen wij te horen dat er in Renkum een persoon was komen wonen welke veel ervaring bij andere brigades had opgedaan, dat was koren op de molen voor het bestuur. Dat trok de stoute schoenen aan en zocht contact. Hij is lid van onze brigade geworden, voerde de gesprekken namens ons bestuur met het bestuur van Oosterbeek welke resulteerde dat wij geheel zelfstandig verder zouden gaan, daar de KNBRD gezien de ligging Oosterbeek en Renkum het geen bezwaar vond om hier twee zelfstandige brigades te hebben.

Bij de eerste zelfstandige algemene jaarvergadering is dan ook onze eerste voorzitter gekozen.

Ook in de begin jaren kenmerkte de brigade zich als gezelligheid brigade. Zo was er de jaarlijkse Nachtmarathon van Renkum. Zwemmen van 00.00 uur tot 12.00 uur. Zwemreisjes met de jeugd naar o.a. Nederweert, de IJzeren man tocht, de Kanaaltocht e.d. Een uitspraak was: “Het is een gezellige club, maar het zwemmen moest er niet bij zijn”.

Zo kennen we ook verschillende brigade huwelijken. Ook nu hebben we een brigade samenwonende stel. Maar niet alleen huwelijken en geboorten hebben wij gekend, ook zijn ons zeer hardwerkende leden ontvallen in deze 40 jaar.

In 2010 nam het bestuur, toen nog bestaande uit 2 leden, van de brigade Oosterbeek contact met op met de vraag of wij mogelijkheden zouden zien in het samengaan van de Brigade Oosterbeek met de Brigade Renkum. Na verschillende gesprekken met elkaar en later met de leden van beide Brigades zijn wij per 1 januari 2013 weer samengegaan en 1 brigade geworden. In Renkum zwemmen wij nu in het nieuwe zwembad in Doelum op woensdagavond en in Oosterbeek in Zwembad Oosterbeek op donderdagavond.