Belangrijke (les)informatie

   

Zwembad Doelum (Renkum)

Hogenkampseweg 45

Renkum

Renkum

17:45 – 18:30 | Les 1

18:30 – 19:15 | Les 2

19:15 – 20:00 | Les 3

20:00 – 20:30 | Les 4

20:30 – 21:00 | Les 5

Zwembad Oosterbeek

Lukassenpad 1

Oosterbeek

Oosterbeek

18:40 – 19:20 | Les 1

19:20 – 20:00 | Les 2

20:00 – 20:40 | Les 3

Agenda

10 november 2018                                 –      Filmavond oudere jeugd
2 december 2018 van 14 tot 16 uur     –      Sinterklaasfeest
13 december 2018                                  –      Kerstzwemmen Oosterbeek
19 december 2018                                  –      Kerstzwemmen Renkum
20 december 2018                                  –      Geen zwemmen Oosterbeek
26 en 27 december 2018                       –       Kerstvakantie

Contributie

De contributie per kalenderjaar bedraagt voor:
(Peildatum 1 april 2018)

  • Jeugdleden (tot 18 jaar) € 108,00
  • Leden (vanaf 18 jaar) €120,00
  • Medewerkers € 84,00
(Jeugdleden betalen €1,00 per maand minder.)

Overige informatie

Om lid te worden van Reddingsbrigade Renkum moeten toekomstige leden voor Renkum minimaal het A diploma in bezit hebben.

Voor de toekomstige leden in Oosterbeek is het B diploma vereist.

(Dit heeft te maken met de eisen vanuit het zwembad zelf.)