Belangrijke (les)informatie

   

Zwembad Doelum (Renkum)

Hogenkampseweg 45

Renkum

Renkum

17:45 – 18:30 | Les 1

18:30 – 19:15 | Les 2

19:15 – 20:00 | Les 3

20:00 – 20:30 | Les 4

20:30 – 21:00 | Les 5

Zwembad Oosterbeek

Lukassenpad 1

Oosterbeek

Oosterbeek

18:40 – 19:20 | Les 1

19:20 – 20:00 | Les 2

20:00 – 20:40 | Les 3

Agenda

9 januari 2019                                          –      Nieuwjaarsborrel voor 15 jaar en ouder in Doelum
6 en 7 maart 2019                                   –       Voorjaarsvakantie
18 maart 2019                                          –      Algemene Ledenvergadering
27 maart 2019                                          –      Afzwemmen
24 april t/m 2 mei 2019                           –      Meivakantie
30 mei 2019                                              –      Hemelvaartsdag, geen zwemmen Oosterbeek
10 juli t/m 15 augustus 2019                  –      Zomervakantie
16 en 17 oktober 2019                            –      Herfstvakantie
5 december 2019                                     –      Sinterklaas, geen zwemmen Oosterbeek
19 december 2019                                   –      Kerstvieringen, geen zwemmen Oosterbeek
25 en 26 december 2019                        –      Kerstvakantie

Contributie

De contributie per kalenderjaar bedraagt voor:
(Peildatum 1 april 2018)

  • Jeugdleden (tot 18 jaar) € 108,00
  • Leden (vanaf 18 jaar) €120,00
  • Medewerkers € 84,00
(Jeugdleden betalen €1,00 per maand minder.)

Overige informatie

Om lid te worden van Reddingsbrigade Renkum moeten toekomstige leden voor Renkum minimaal het A diploma in bezit hebben.

Voor de toekomstige leden in Oosterbeek is het B diploma vereist.

(Dit heeft te maken met de eisen vanuit het zwembad zelf.)